İçerik Pazarlama

Html Div Nedir


İçindekiler

HTML Div Nedir?

Div, HTML etiketi olarak adlandırılan bir elementtir. Bir web sayfasındaki içerikleri keşfedebilmek için tasarlanmış ve alkanlıkları aşağıdaki gibidir:

  • İçerikleri ve görselleri gruplayarak kümesi veya bölmek.
  • Elemanlara taşıma ve düzenlemek.
  • Özelleştirmek ya da görünümü mükemmelleştirmek.

Div’in Eylemleri Nelerdir?

Div’in işleyişi, bir web sayfasını ve içeriğini kapsamlı bir şekilde kontrol etmede büyük bir öneme sahiptir. Bu element sayesinde, web sayfalarının arayüzüne ve davranışlarına müdahale etmek için aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  • Konumlandırma: Elementin arayüzündeki belli alanlara yerleşmesini sağlamaya yarayan bir özellik.
  • Yönlendirme: HTML’de kalıpta bir yönlendirme sağlayan diğer bir özellik.
  • Görünüm: İçeriklerin ve elementlerin görünümlerine kontrol edilebilecek tasarım özellikleri.

Web sayfalarının özelleştirilmesi ve kişiselleştirilmesinde pozitif ayrımlar kazanmak için, Div elementinin nasıl kullanılacağı ve işleyişinin ne olduğu öğrenilmelidir. HTML Div’lar, web sayfalarının güvenilirliğini, uyumluluğunu ve başarısını artırdığı için, HTML’de standartlaştırılmış kurallarla kullanımı önemlidir.

“Html Kullanımı Nasıl Olur?”

HTML kullanımı, web sayfasının yapısının belirlenmesini ve arka plan işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan basit bir etiket kullanımı ve yazılım dili olan HTML’dir. Etiketler, web sayfalarının görünümünü oluşturmak için metin ve görsel betikleri belirlemek için kullanılırlar. HTML, web sayfalarının içeriği ve tasarımını oluşturmak için kullanılan bir dizi etiket ve kodlar içeren bir programlama dilidir. HTML kodu, web sayfasının her parçasını tanımlamak için kullanılır. HTML etiketleri, site içeriğini tarayıcılar tarafından anlaşılır bir şekilde göstermek için kullanılır. HTML dili, sitenin tasarımını ve görsel efektleri de kapsar ve bu yüzden site tasarımının kalitesi, HTML kullanımına ve etiketlerin doğru kullanımına bağlıdır.

“HTML etiketleri nasıl kullanılır?”

HTML etiketlerinin kullanımı, HTML belgelerine özellikler eklemek ve içeriğin düzenlenmesi için kullanılır. HTML etiketleri, sonuç olarak tarayıcı tarafından (genellikle bir kişisel bilgisayar tarayıcısı olarak Chrome, Firefox, Safari veya Edge) algılanarak, karşılanan sayfalarda farklı stillere sahip görüntüler elde etmek için özel olarak tasarlanmıştır.

HTML etiketlerinin kullanımı, şu şekilde olabilir:

• Bir HTML etiketinin açılması: < tagName >

• Bir HTML etiketinin kapatılması:

• Tag içerisine başka bir etiket koymak: < outerTagName > < innerTagName > …

• Elemana bir özellik eklemek: < tagName attributeName = “attributeValue” >

• Elemana style özelliği eklemek: < tagName style = “CSSProperty: Value;” >

“HTML belirteçleri nelerdir?”

HTML belirteçleri şunlardır:

</p> <p>–<body></p> <p>–</p> <h1> <p>–<a></p> <p>–</p> <div> <p>–</p> <p>–</p> <ul> <p>–</p> <li> <p>–<img></p> <p>–</p> <table> <p>–<span></p> <p>–</p> <form> <p>–</p> <header> <p>–</p> <footer> <div class="post-bottom-meta post-bottom-tags post-tags-modern"><div class="post-bottom-meta-title"><span class="tie-icon-tags" aria-hidden="true"></span> Etiketler</div><span class="tagcloud"><a href="https://www.mehmetkoc.net.tr/tag/div/" rel="tag">div</a> <a href="https://www.mehmetkoc.net.tr/tag/html/" rel="tag">html</a> <a href="https://www.mehmetkoc.net.tr/tag/nedir/" rel="tag">nedir</a></span></div> </div><!-- .entry-content /--> <div id="post-extra-info"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="single-post-meta" class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">18 Ocak 2023</span><div class="tie-alignright"><span class="meta-comment tie-icon meta-item fa-before">0</span><span class="meta-views meta-item "><span class="tie-icon-fire" aria-hidden="true"></span> 0 </span><span class="meta-reading-time meta-item"><span class="tie-icon-bookmark" aria-hidden="true"></span> 1 dakika okuma süresi</span> </div></div><!-- .post-meta --> <div id="share-buttons-top" class="share-buttons share-buttons-top"> <div class="share-links icons-only"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.mehmetkoc.net.tr/html-div-nedir/" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn " data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="screen-reader-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Html%20Div%20Nedir&url=https://www.mehmetkoc.net.tr/html-div-nedir/" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn " data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="screen-reader-text">Twitter</span> </a> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.mehmetkoc.net.tr/html-div-nedir/&title=Html%20Div%20Nedir" rel="external noopener nofollow" title="LinkedIn" target="_blank" class="linkedin-share-btn " data-raw="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url={post_full_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-linkedin"></span> <span class="screen-reader-text">LinkedIn</span> </a> <a href="https://www.tumblr.com/share/link?url=https://www.mehmetkoc.net.tr/html-div-nedir/&name=Html%20Div%20Nedir" rel="external noopener nofollow" title="Tumblr" target="_blank" class="tumblr-share-btn " data-raw="https://www.tumblr.com/share/link?url={post_link}&name={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-tumblr"></span> <span class="screen-reader-text">Tumblr</span> </a> <a href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.mehmetkoc.net.tr/html-div-nedir/&description=Html%20Div%20Nedir&media=https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2023/01/3898-html-div-nedir.jpg" rel="external noopener nofollow" title="Pinterest" target="_blank" class="pinterest-share-btn " data-raw="https://pinterest.com/pin/create/button/?url={post_link}&description={post_title}&media={post_img}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-pinterest"></span> <span class="screen-reader-text">Pinterest</span> </a> <a href="https://reddit.com/submit?url=https://www.mehmetkoc.net.tr/html-div-nedir/&title=Html%20Div%20Nedir" rel="external noopener nofollow" title="Reddit" target="_blank" class="reddit-share-btn " data-raw="https://reddit.com/submit?url={post_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-reddit"></span> <span class="screen-reader-text">Reddit</span> </a> <a href="https://vk.com/share.php?url=https://www.mehmetkoc.net.tr/html-div-nedir/" rel="external noopener nofollow" title="VKontakte" target="_blank" class="vk-share-btn " data-raw="https://vk.com/share.php?url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-vk"></span> <span class="screen-reader-text">VKontakte</span> </a> <a href="https://connect.ok.ru/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&st.shareUrl=https://www.mehmetkoc.net.tr/html-div-nedir/&description=Html%20Div%20Nedir&media=https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2023/01/3898-html-div-nedir.jpg" rel="external noopener nofollow" title="Odnoklassniki" target="_blank" class="odnoklassniki-share-btn " data-raw="https://connect.ok.ru/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&st.shareUrl={post_link}&description={post_title}&media={post_img}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-odnoklassniki"></span> <span class="screen-reader-text">Odnoklassniki</span> </a> <a href="https://getpocket.com/save?title=Html%20Div%20Nedir&url=https://www.mehmetkoc.net.tr/html-div-nedir/" rel="external noopener nofollow" title="Pocket" target="_blank" class="pocket-share-btn " data-raw="https://getpocket.com/save?title={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-get-pocket"></span> <span class="screen-reader-text">Pocket</span> </a> </div><!-- .share-links /--> </div><!-- .share-buttons /--> </div> </div> <div class="clearfix"></div> <script id="tie-schema-json" type="application/ld+json">{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"Article","dateCreated":"2023-01-18T04:45:00+03:00","datePublished":"2023-01-18T04:45:00+03:00","dateModified":"2023-01-18T04:45:00+03:00","headline":"Html Div Nedir","name":"Html Div Nedir","keywords":"div,html,nedir","url":"https:\/\/www.mehmetkoc.net.tr\/html-div-nedir\/","description":"HTML Div Nedir? Div, HTML etiketi olarak adland\u0131r\u0131lan bir elementtir. Bir web sayfas\u0131ndaki i\u00e7erikleri ke\u015ffedebilmek i\u00e7in tasarlanm\u0131\u015f ve alkanl\u0131klar\u0131 a\u015fa\u011f\u0131daki gibidir: \u0130\u00e7erikleri ve g\u00f6rselleri gruplay","copyrightYear":"2023","articleSection":"\u0130\u00e7erik Pazarlama","articleBody":" HTML Div Nedir?\n\nDiv, HTML etiketi olarak adland\u0131r\u0131lan bir elementtir. Bir web sayfas\u0131ndaki i\u00e7erikleri ke\u015ffedebilmek i\u00e7in tasarlanm\u0131\u015f ve alkanl\u0131klar\u0131 a\u015fa\u011f\u0131daki gibidir:\n\n\n\t\u0130\u00e7erikleri ve g\u00f6rselleri gruplayarak k\u00fcmesi veya b\u00f6lmek.\n\tElemanlara ta\u015f\u0131ma ve d\u00fczenlemek.\n\t\u00d6zelle\u015ftirmek ya da g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc m\u00fckemmelle\u015ftirmek.\n\n\nDiv'in Eylemleri Nelerdir?\n\nDiv'in i\u015fleyi\u015fi, bir web sayfas\u0131n\u0131 ve i\u00e7eri\u011fini kapsaml\u0131 bir \u015fekilde kontrol etmede b\u00fcy\u00fck bir \u00f6neme sahiptir. Bu element sayesinde, web sayfalar\u0131n\u0131n aray\u00fcz\u00fcne ve davran\u0131\u015flar\u0131na m\u00fcdahale etmek i\u00e7in a\u015fa\u011f\u0131daki \u00f6zelliklere sahiptir:\n\n\n\tKonumland\u0131rma: Elementin aray\u00fcz\u00fcndeki belli alanlara yerle\u015fmesini sa\u011flamaya yarayan bir \u00f6zellik.\n\tY\u00f6nlendirme: HTML'de kal\u0131pta bir y\u00f6nlendirme sa\u011flayan di\u011fer bir \u00f6zellik.\n\tG\u00f6r\u00fcn\u00fcm: \u0130\u00e7eriklerin ve elementlerin g\u00f6r\u00fcn\u00fcmlerine kontrol edilebilecek tasar\u0131m \u00f6zellikleri.\n\n\nWeb sayfalar\u0131n\u0131n \u00f6zelle\u015ftirilmesi ve ki\u015fiselle\u015ftirilmesinde pozitif ayr\u0131mlar kazanmak i\u00e7in, Div elementinin nas\u0131l kullan\u0131laca\u011f\u0131 ve i\u015fleyi\u015finin ne oldu\u011fu \u00f6\u011frenilmelidir. HTML Div'lar, web sayfalar\u0131n\u0131n g\u00fcvenilirli\u011fini, uyumlulu\u011funu ve ba\u015far\u0131s\u0131n\u0131 art\u0131rd\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in, HTML'de standartla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f kurallarla kullan\u0131m\u0131 \u00f6nemlidir. \"Html Kullan\u0131m\u0131 Nas\u0131l Olur?\" HTML kullan\u0131m\u0131, web sayfas\u0131n\u0131n yap\u0131s\u0131n\u0131n belirlenmesini ve arka plan i\u015flemlerinin ger\u00e7ekle\u015ftirilmesini sa\u011flayan basit bir etiket kullan\u0131m\u0131 ve yaz\u0131l\u0131m dili olan HTML'dir. Etiketler, web sayfalar\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcn\u00fc olu\u015fturmak i\u00e7in metin ve g\u00f6rsel betikleri belirlemek i\u00e7in kullan\u0131l\u0131rlar. HTML, web sayfalar\u0131n\u0131n i\u00e7eri\u011fi ve tasar\u0131m\u0131n\u0131 olu\u015fturmak i\u00e7in kullan\u0131lan bir dizi etiket ve kodlar i\u00e7eren bir programlama dilidir. HTML kodu, web sayfas\u0131n\u0131n her par\u00e7as\u0131n\u0131 tan\u0131mlamak i\u00e7in kullan\u0131l\u0131r. HTML etiketleri, site i\u00e7eri\u011fini taray\u0131c\u0131lar taraf\u0131ndan anla\u015f\u0131l\u0131r bir \u015fekilde g\u00f6stermek i\u00e7in kullan\u0131l\u0131r. HTML dili, sitenin tasar\u0131m\u0131n\u0131 ve g\u00f6rsel efektleri de kapsar ve bu y\u00fczden site tasar\u0131m\u0131n\u0131n kalitesi, HTML kullan\u0131m\u0131na ve etiketlerin do\u011fru kullan\u0131m\u0131na ba\u011fl\u0131d\u0131r. \"HTML etiketleri nas\u0131l kullan\u0131l\u0131r?\" HTML etiketlerinin kullan\u0131m\u0131, HTML belgelerine \u00f6zellikler eklemek ve i\u00e7eri\u011fin d\u00fczenlenmesi i\u00e7in kullan\u0131l\u0131r. HTML etiketleri, sonu\u00e7 olarak taray\u0131c\u0131 taraf\u0131ndan (genellikle bir ki\u015fisel bilgisayar taray\u0131c\u0131s\u0131 olarak Chrome, Firefox, Safari veya Edge) alg\u0131lanarak, kar\u015f\u0131lanan sayfalarda farkl\u0131 stillere sahip g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler elde etmek i\u00e7in \u00f6zel olarak tasarlanm\u0131\u015ft\u0131r. \nHTML etiketlerinin kullan\u0131m\u0131, \u015fu \u015fekilde olabilir:\n\u2022 Bir HTML etiketinin a\u00e7\u0131lmas\u0131: < tagName >\n\u2022 Bir HTML etiketinin kapat\u0131lmas\u0131: \n\u2022 Tag i\u00e7erisine ba\u015fka bir etiket koymak: < outerTagName > < innerTagName > ... \n\u2022 Elemana bir \u00f6zellik eklemek: < tagName attributeName = \u201cattributeValue\u201d > \n\u2022 Elemana style \u00f6zelli\u011fi eklemek: < tagName style = \u201cCSSProperty: Value;\u201d > \"HTML belirte\u00e7leri nelerdir?\" HTML belirte\u00e7leri \u015funlard\u0131r:\n\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n- ","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"Mehmet KO\u00c7","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/www.mehmetkoc.net.tr\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/mehmet-koc-logo2-01.svg"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/mehmetkocnettr\/","https:\/\/twitter.com\/mehmetkocnettr","#","https:\/\/www.instagram.com\/mehmetkocnettr\/","https:\/\/api.whatsapp.com\/send?phone=905444149065"]},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.mehmetkoc.net.tr\/html-div-nedir\/","breadcrumb":{"@id":"#Breadcrumb"}},"author":{"@type":"Person","name":"Mehmet KO\u00c7","url":"https:\/\/www.mehmetkoc.net.tr\/author\/admin\/"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/www.mehmetkoc.net.tr\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/3898-html-div-nedir.jpg","width":1200,"height":770}}</script> <div id="share-buttons-bottom" class="share-buttons share-buttons-bottom"> <div class="share-links icons-only"> <div class="share-title"> <span class="tie-icon-share" aria-hidden="true"></span> <span> Paylaş</span> </div> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.mehmetkoc.net.tr/html-div-nedir/" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn " data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="screen-reader-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Html%20Div%20Nedir&url=https://www.mehmetkoc.net.tr/html-div-nedir/" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn " data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="screen-reader-text">Twitter</span> </a> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.mehmetkoc.net.tr/html-div-nedir/&title=Html%20Div%20Nedir" rel="external noopener nofollow" title="LinkedIn" target="_blank" class="linkedin-share-btn " data-raw="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url={post_full_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-linkedin"></span> <span class="screen-reader-text">LinkedIn</span> </a> <a href="https://www.tumblr.com/share/link?url=https://www.mehmetkoc.net.tr/html-div-nedir/&name=Html%20Div%20Nedir" rel="external noopener nofollow" title="Tumblr" target="_blank" class="tumblr-share-btn " data-raw="https://www.tumblr.com/share/link?url={post_link}&name={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-tumblr"></span> <span class="screen-reader-text">Tumblr</span> </a> <a href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.mehmetkoc.net.tr/html-div-nedir/&description=Html%20Div%20Nedir&media=https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2023/01/3898-html-div-nedir.jpg" rel="external noopener nofollow" title="Pinterest" target="_blank" class="pinterest-share-btn " data-raw="https://pinterest.com/pin/create/button/?url={post_link}&description={post_title}&media={post_img}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-pinterest"></span> <span class="screen-reader-text">Pinterest</span> </a> <a href="https://reddit.com/submit?url=https://www.mehmetkoc.net.tr/html-div-nedir/&title=Html%20Div%20Nedir" rel="external noopener nofollow" title="Reddit" target="_blank" class="reddit-share-btn " data-raw="https://reddit.com/submit?url={post_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-reddit"></span> <span class="screen-reader-text">Reddit</span> </a> <a href="https://vk.com/share.php?url=https://www.mehmetkoc.net.tr/html-div-nedir/" rel="external noopener nofollow" title="VKontakte" target="_blank" class="vk-share-btn " data-raw="https://vk.com/share.php?url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-vk"></span> <span class="screen-reader-text">VKontakte</span> </a> <a href="https://connect.ok.ru/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&st.shareUrl=https://www.mehmetkoc.net.tr/html-div-nedir/&description=Html%20Div%20Nedir&media=https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2023/01/3898-html-div-nedir.jpg" rel="external noopener nofollow" title="Odnoklassniki" target="_blank" class="odnoklassniki-share-btn " data-raw="https://connect.ok.ru/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&st.shareUrl={post_link}&description={post_title}&media={post_img}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-odnoklassniki"></span> <span class="screen-reader-text">Odnoklassniki</span> </a> <a href="https://getpocket.com/save?title=Html%20Div%20Nedir&url=https://www.mehmetkoc.net.tr/html-div-nedir/" rel="external noopener nofollow" title="Pocket" target="_blank" class="pocket-share-btn " data-raw="https://getpocket.com/save?title={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-get-pocket"></span> <span class="screen-reader-text">Pocket</span> </a> <a href="mailto:?subject=Html%20Div%20Nedir&body=https://www.mehmetkoc.net.tr/html-div-nedir/" rel="external noopener nofollow" title="E-Posta ile paylaş" target="_blank" class="email-share-btn " data-raw="mailto:?subject={post_title}&body={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-envelope"></span> <span class="screen-reader-text">E-Posta ile paylaş</span> </a> <a href="#" rel="external noopener nofollow" title="Yazdır" target="_blank" class="print-share-btn " data-raw="#"> <span class="share-btn-icon tie-icon-print"></span> <span class="screen-reader-text">Yazdır</span> </a> </div><!-- .share-links /--> </div><!-- .share-buttons /--> </article><!-- #the-post /--> <div class="post-components"> <div class="prev-next-post-nav container-wrapper media-overlay"> <div class="tie-col-xs-6 prev-post"> <a data-bg="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2023/01/3896-2022-asgari-ucret-agi-dahil-390x220.jpg" href="https://www.mehmetkoc.net.tr/2022-asgari-ucret-agi-dahil/" style="" class="post-thumb rocket-lazyload" rel="prev"> <div class="post-thumb-overlay-wrap"> <div class="post-thumb-overlay"> <span class="tie-icon tie-media-icon"></span> </div> </div> </a> <a href="https://www.mehmetkoc.net.tr/2022-asgari-ucret-agi-dahil/" rel="prev"> <h3 class="post-title">2022 Asgari Ücret Agi Dahil</h3> </a> </div> <div class="tie-col-xs-6 next-post"> <a data-bg="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2023/01/3900-bulgaristan-da-asgari-ucret-ne-kadar-390x220.jpg" href="https://www.mehmetkoc.net.tr/bulgaristan-da-asgari-ucret-ne-kadar/" style="" class="post-thumb rocket-lazyload" rel="next"> <div class="post-thumb-overlay-wrap"> <div class="post-thumb-overlay"> <span class="tie-icon tie-media-icon"></span> </div> </div> </a> <a href="https://www.mehmetkoc.net.tr/bulgaristan-da-asgari-ucret-ne-kadar/" rel="next"> <h3 class="post-title">Bulgaristan Da Asgari Ücret Ne Kadar</h3> </a> </div> </div><!-- .prev-next-post-nav /--> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="add-comment-block" class="container-wrapper"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title the-global-title">Bir cevap yazın <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/html-div-nedir/#respond" style="display:none;">Cevabı iptal et</a></small></h3><form action="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">E-posta hesabınız yayımlanmayacak.</span> <span class="required-field-message">Gerekli alanlar <span class="required">*</span> ile işaretlenmişlerdir</span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Yorum <span class="required">*</span></label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">İsim <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" autocomplete="name" required /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">E-posta <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" autocomplete="email" required /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">İnternet sitesi</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" autocomplete="url" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Bir dahaki sefere yorum yaptığımda kullanılmak üzere adımı, e-posta adresimi ve web site adresimi bu tarayıcıya kaydet.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Yorum gönder" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='3898' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div><!-- #add-comment-block /--> </div><!-- .comments-area --> </div><!-- .post-components /--> </div><!-- .main-content --> <aside class="sidebar tie-col-md-4 tie-col-xs-12 normal-side is-sticky" aria-label="Birincil Kenar Çubuğu"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="text-3" class="container-wrapper widget widget_text"> <div class="textwidget"><div class="cryptoboxes mcw-table dark" id="mcw-1042" data-realtime="on"><table class="mcw-datatable dataTable display nowrap" style="width: 100%" data-length="5" data-total="4"><thead><tr><th class="col-name text-left" data-col=name>Coin</th><th class="col-price_usd" data-col=price_usd>Price</th><th class="col-market_cap_usd" data-col=market_cap_usd>Marketcap</th><th class="col-volume_usd_24h" data-col=volume_usd_24h>Volume (24h)</th><th class="col-available_supply" data-col=available_supply>Supply</th><th class="col-percent_change_24h" data-col=percent_change_24h>Change</th><th class="col-weekly" data-col=weekly>Last 24h</th></tr></thead><tbody></tbody></table></div> </div> <div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--><div id="author-bio-widget-3" class="container-wrapper widget aboutme-widget"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Mehmet KOÇ<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div> <div class="about-author about-content-wrapper image-is-circle is-centered"><img alt="Mehmet KOÇ" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20280%2047'%3E%3C/svg%3E" class="about-author-img" width="280" height="47" data-lazy-src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2022/12/mehmet-koc-dijital-pazarlama-uzmani.jpg"><noscript><img alt="Mehmet KOÇ" src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2022/12/mehmet-koc-dijital-pazarlama-uzmani.jpg" class="about-author-img" width="280" height="47"></noscript> <div class="aboutme-widget-content">Yaratıcılık mı istiyorsunuz? Yada kimse hayalinizdeki reklamı size sunmuyor mu? O zaman şuan bulunduğunuz adres tam size göre. Yaratıcı işlerin tam yeri Mehmet KOÇ - Dijital Pazarlama Uzmanı. Amacım sizlere en iyi hizmeti sunmak. Bu amaç doğrultusunda uzun yıllardır bu sektörde hizmet vererek tecrübe edindim. Edindiğim bu tecrübe sayesinde sizlere e profesyonel bir hizmet sunmak için buradayım. </div> <div class="clearfix"></div> <ul class="social-icons"><li class="social-icons-item"><a class="social-link facebook-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="https://www.facebook.com/mehmetkocnettr/"><span class="tie-social-icon tie-icon-facebook"></span><span class="screen-reader-text">Facebook</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link twitter-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/mehmetkocnettr"><span class="tie-social-icon tie-icon-twitter"></span><span class="screen-reader-text">Twitter</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link youtube-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-youtube"></span><span class="screen-reader-text">YouTube</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link instagram-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="https://www.instagram.com/mehmetkocnettr/"><span class="tie-social-icon tie-icon-instagram"></span><span class="screen-reader-text">Instagram</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link whatsapp-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="https://api.whatsapp.com/send?phone=905444149065"><span class="tie-social-icon tie-icon-whatsapp"></span><span class="screen-reader-text">WhatsApp</span></a></li></ul> </div><!-- .about-widget-content --> <div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--><div id="social-statistics-1" class="container-wrapper widget social-statistics-widget"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Takip Edebilirsin<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div> <div class="social-counter-total"> <span class="tie-icon-heart"></span> <span class="counter-total-text"> <strong>0</strong> </span> </div> <ul class="solid-social-icons two-cols transparent-icons Arqam-Lite"> <li class="social-icons-item"> <a class="twitter-social-icon" href="https://twitter.com/symbelboob" rel="nofollow noopener" target="_blank"> <span class="counter-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="followers"> <span class="followers-num">0</span> <span class="followers-name">Takipçi</span> </span> </a> </li> <li class="social-icons-item"> <a class="instagram-social-icon" href="https://instagram.com/symbelboob" rel="nofollow noopener" target="_blank"> <span class="counter-icon tie-icon-instagram"></span> <span class="followers"> <span class="followers-num">0</span> <span class="followers-name">Takipçi</span> </span> </a> </li> </ul> <div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> <div class="container-wrapper tabs-container-wrapper tabs-container-4"> <div class="widget tabs-widget"> <div class="widget-container"> <div class="tabs-widget"> <div class="tabs-wrapper"> <ul class="tabs"> <li><a href="#widget_tabs-1-popular">Popüler</a></li><li><a href="#widget_tabs-1-recent">Son Eklenen</a></li><li><a href="#widget_tabs-1-comments">Yorumlar</a></li> </ul><!-- ul.tabs-menu /--> <div id="widget_tabs-1-popular" class="tab-content tab-content-popular"> <ul class="tab-content-elements"> <li class="widget-single-post-item widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="UFO Gaming Nedir? Kısa Bir Analiz." href="https://www.mehmetkoc.net.tr/ufo-gaming-nedir-kisa-bir-analiz/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20220%20150'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="" decoding="async" title="resim - Mehmet KOÇ" data-lazy-src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2022/02/resim-220x150.jpg" /><noscript><img width="220" height="150" src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2022/02/resim-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="" decoding="async" title="resim - Mehmet KOÇ" /></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://www.mehmetkoc.net.tr/ufo-gaming-nedir-kisa-bir-analiz/">UFO Gaming Nedir? Kısa Bir Analiz.</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">16 Şubat 2022</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Gem Token – Gem Coin Nedir ?" href="https://www.mehmetkoc.net.tr/gem-token-gem-coin-nedir/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20220%20150'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="" decoding="async" title="resim - Mehmet KOÇ" data-lazy-src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2022/02/resim-220x150.jpg" /><noscript><img width="220" height="150" src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2022/02/resim-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="" decoding="async" title="resim - Mehmet KOÇ" /></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://www.mehmetkoc.net.tr/gem-token-gem-coin-nedir/">Gem Token – Gem Coin Nedir ?</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">3 Mart 2022</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Nasıl Sosyal Medya Uzmanı Olunur: Eksiksiz Bir Kılavuz" href="https://www.mehmetkoc.net.tr/sosyal-medya-uzmani/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20220%20150'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="" decoding="async" title="resim - Mehmet KOÇ" data-lazy-src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2022/02/resim-220x150.jpg" /><noscript><img width="220" height="150" src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2022/02/resim-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="" decoding="async" title="resim - Mehmet KOÇ" /></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://www.mehmetkoc.net.tr/sosyal-medya-uzmani/">Nasıl Sosyal Medya Uzmanı Olunur: Eksiksiz Bir Kılavuz</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">20 Kasım 2022</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Shopier Üyeliksiz Sipariş Takibi" href="https://www.mehmetkoc.net.tr/shopier-uyeliksiz-siparis-takibi/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20220%20150'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Shopier Üyeliksiz Sipariş Takibi" decoding="async" title="shopier-uyeliksiz-siparis-takibijpg - Mehmet KOÇ" data-lazy-src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2023/01/3769-shopier-uyeliksiz-siparis-takibi-220x150.jpg" /><noscript><img width="220" height="150" src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2023/01/3769-shopier-uyeliksiz-siparis-takibi-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Shopier Üyeliksiz Sipariş Takibi" decoding="async" title="shopier-uyeliksiz-siparis-takibijpg - Mehmet KOÇ" /></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://www.mehmetkoc.net.tr/shopier-uyeliksiz-siparis-takibi/">Shopier Üyeliksiz Sipariş Takibi</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">2 Ocak 2023</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Heiken-Ashi Smoothed İndikatörü Nedir ? Kullanımı" href="https://www.mehmetkoc.net.tr/heiken-ashi-smoothed-indikatoru-nedir-kullanimi/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20220%20150'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="" decoding="async" title="resim - Mehmet KOÇ" data-lazy-src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2022/02/resim-220x150.jpg" /><noscript><img width="220" height="150" src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2022/02/resim-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="" decoding="async" title="resim - Mehmet KOÇ" /></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://www.mehmetkoc.net.tr/heiken-ashi-smoothed-indikatoru-nedir-kullanimi/">Heiken-Ashi Smoothed İndikatörü Nedir ? Kullanımı</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">9 Mart 2022</span> </div> </div> </li> </ul> </div><!-- .tab-content#popular-posts-tab /--> <div id="widget_tabs-1-recent" class="tab-content tab-content-recent"> <ul class="tab-content-elements"> <li class="widget-single-post-item widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Dijital Demokrasi: Seçim Kampanyalarında Etkili Dijital Süreçlerin Önemi" href="https://www.mehmetkoc.net.tr/dijital-demokrasi-secim/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20220%20150'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Romanya Asgari Ücret" decoding="async" title="romanya-asgari-ucretjpg - Mehmet KOÇ" data-lazy-src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2023/01/4125-romanya-asgari-ucret-220x150.jpg" /><noscript><img width="220" height="150" src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2023/01/4125-romanya-asgari-ucret-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Romanya Asgari Ücret" decoding="async" title="romanya-asgari-ucretjpg - Mehmet KOÇ" /></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://www.mehmetkoc.net.tr/dijital-demokrasi-secim/">Dijital Demokrasi: Seçim Kampanyalarında Etkili Dijital Süreçlerin Önemi</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">1 Nisan 2023</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Romanya Asgari Ücret" href="https://www.mehmetkoc.net.tr/romanya-asgari-ucret/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20220%20150'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Romanya Asgari Ücret" decoding="async" title="romanya-asgari-ucretjpg - Mehmet KOÇ" data-lazy-src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2023/01/4125-romanya-asgari-ucret-220x150.jpg" /><noscript><img width="220" height="150" src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2023/01/4125-romanya-asgari-ucret-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Romanya Asgari Ücret" decoding="async" title="romanya-asgari-ucretjpg - Mehmet KOÇ" /></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://www.mehmetkoc.net.tr/romanya-asgari-ucret/">Romanya Asgari Ücret</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">23 Ocak 2023</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Pazarlama İnovasyonu" href="https://www.mehmetkoc.net.tr/pazarlama-inovasyonu/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20220%20150'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Pazarlama İnovasyonu" decoding="async" title="pazarlama-inovasyonujpg - Mehmet KOÇ" data-lazy-src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2023/01/4123-pazarlama-inovasyonu-220x150.jpg" /><noscript><img width="220" height="150" src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2023/01/4123-pazarlama-inovasyonu-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Pazarlama İnovasyonu" decoding="async" title="pazarlama-inovasyonujpg - Mehmet KOÇ" /></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://www.mehmetkoc.net.tr/pazarlama-inovasyonu/">Pazarlama İnovasyonu</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">23 Ocak 2023</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Network Firmaları" href="https://www.mehmetkoc.net.tr/network-firmalari/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20220%20150'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Network Firmaları" decoding="async" title="network-firmalarijpg - Mehmet KOÇ" data-lazy-src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2023/01/4121-network-firmalari-220x150.jpg" /><noscript><img width="220" height="150" src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2023/01/4121-network-firmalari-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Network Firmaları" decoding="async" title="network-firmalarijpg - Mehmet KOÇ" /></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://www.mehmetkoc.net.tr/network-firmalari/">Network Firmaları</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">23 Ocak 2023</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Stratejik Tehdıt Nedir" href="https://www.mehmetkoc.net.tr/stratejik-tehdit-nedir/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20220%20150'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Stratejik Tehdıt Nedir" decoding="async" title="stratejik-tehdit-nedirjpg - Mehmet KOÇ" data-lazy-src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2023/01/4119-stratejik-tehdit-nedir-220x150.jpg" /><noscript><img width="220" height="150" src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2023/01/4119-stratejik-tehdit-nedir-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Stratejik Tehdıt Nedir" decoding="async" title="stratejik-tehdit-nedirjpg - Mehmet KOÇ" /></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://www.mehmetkoc.net.tr/stratejik-tehdit-nedir/">Stratejik Tehdıt Nedir</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">23 Ocak 2023</span> </div> </div> </li> </ul> </div><!-- .tab-content#recent-posts-tab /--> <div id="widget_tabs-1-comments" class="tab-content tab-content-comments"> <ul class="tab-content-elements"> </ul> </div><!-- .tab-content#comments-tab /--> </div><!-- .tabs-wrapper-animated /--> </div><!-- .tabs-widget /--> </div><!-- .widget-container /--> </div><!-- .tabs-widget /--> </div><!-- .container-wrapper /--> </div><!-- .theiaStickySidebar /--> </aside><!-- .sidebar /--> </div><!-- .main-content-row /--></div><!-- #content /--> <footer id="footer" class="site-footer dark-skin dark-widgetized-area"> <div id="site-info" class="site-info site-info-layout-2"> <div class="container"> <div class="tie-row"> <div class="tie-col-md-12"> <div class="copyright-text copyright-text-first">© Telif Hakkı 2023, Tüm Hakları Saklıdır  |   <span style="color:red;" class="tie-icon-heart"></span> Mehmet KOÇ - <a href="https://www.mehmetkoc.net.tr/">Dijital Pazarlama Uzmanı </a></div><div class="footer-menu"><ul id="menu-tielabs-secondry-menu" class="menu"><li id="menu-item-1014" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-1014"><a href="https://www.mehmetkoc.net.tr/">Anasayfa</a></li> <li id="menu-item-1348" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1348"><a href="https://www.mehmetkoc.net.tr/kripto/">Kripto</a></li> <li id="menu-item-1349" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1349"><a href="https://www.mehmetkoc.net.tr/web-tasarim/">Web Tasarım</a></li> <li id="menu-item-1350" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1350"><a href="https://www.mehmetkoc.net.tr/iletisim/">İletişim</a></li> </ul></div><ul class="social-icons"><li class="social-icons-item"><a class="social-link facebook-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="https://www.facebook.com/mehmetkocnettr/"><span class="tie-social-icon tie-icon-facebook"></span><span class="screen-reader-text">Facebook</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link twitter-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/mehmetkocnettr"><span class="tie-social-icon tie-icon-twitter"></span><span class="screen-reader-text">Twitter</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link youtube-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-youtube"></span><span class="screen-reader-text">YouTube</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link instagram-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="https://www.instagram.com/mehmetkocnettr/"><span class="tie-social-icon tie-icon-instagram"></span><span class="screen-reader-text">Instagram</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link whatsapp-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="https://api.whatsapp.com/send?phone=905444149065"><span class="tie-social-icon tie-icon-whatsapp"></span><span class="screen-reader-text">WhatsApp</span></a></li></ul> </div><!-- .tie-col /--> </div><!-- .tie-row /--> </div><!-- .container /--> </div><!-- #site-info /--> </footer><!-- #footer /--> <div id="share-buttons-mobile" class="share-buttons share-buttons-mobile"> <div class="share-links icons-only"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.mehmetkoc.net.tr/html-div-nedir/" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn " data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="screen-reader-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Html%20Div%20Nedir&url=https://www.mehmetkoc.net.tr/html-div-nedir/" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn " data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="screen-reader-text">Twitter</span> </a> <a href="https://api.whatsapp.com/send?text=Html%20Div%20Nedir%20https://www.mehmetkoc.net.tr/html-div-nedir/" rel="external noopener nofollow" title="WhatsApp" target="_blank" class="whatsapp-share-btn " data-raw="https://api.whatsapp.com/send?text={post_title}%20{post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-whatsapp"></span> <span class="screen-reader-text">WhatsApp</span> </a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=https://www.mehmetkoc.net.tr/html-div-nedir/&text=Html%20Div%20Nedir" rel="external noopener nofollow" title="Telegram" target="_blank" class="telegram-share-btn " data-raw="https://telegram.me/share/url?url={post_link}&text={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-paper-plane"></span> <span class="screen-reader-text">Telegram</span> </a> <a href="viber://forward?text=Html%20Div%20Nedir%20https://www.mehmetkoc.net.tr/html-div-nedir/" rel="external noopener nofollow" title="Viber" target="_blank" class="viber-share-btn " data-raw="viber://forward?text={post_title}%20{post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-phone"></span> <span class="screen-reader-text">Viber</span> </a> </div><!-- .share-links /--> </div><!-- .share-buttons /--> <div class="mobile-share-buttons-spacer"></div> <a id="go-to-top" class="go-to-top-button" href="#go-to-tie-body"> <span class="tie-icon-angle-up"></span> <span class="screen-reader-text">Başa dön tuşu</span> </a> </div><!-- #tie-wrapper /--> <aside class=" side-aside normal-side dark-skin dark-widgetized-area slide-sidebar-desktop is-fullwidth appear-from-left" aria-label="İkincil Kenar Çubuğu" style="visibility: hidden;"> <div data-height="100%" class="side-aside-wrapper has-custom-scroll"> <a href="#" class="close-side-aside remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Kapalı</span> </a><!-- .close-side-aside /--> <div id="mobile-container"> <div id="mobile-search"> <form role="search" method="get" class="search-form" action="https://www.mehmetkoc.net.tr/"> <label> <span class="screen-reader-text">Arama:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Ara …" value="" name="s" /> </label> <input type="submit" class="search-submit" value="Ara" /> </form> </div><!-- #mobile-search /--> <div id="mobile-menu" class="hide-menu-icons"> </div><!-- #mobile-menu /--> <div id="mobile-social-icons" class="social-icons-widget solid-social-icons"> <ul><li class="social-icons-item"><a class="social-link facebook-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="https://www.facebook.com/mehmetkocnettr/"><span class="tie-social-icon tie-icon-facebook"></span><span class="screen-reader-text">Facebook</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link twitter-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/mehmetkocnettr"><span class="tie-social-icon tie-icon-twitter"></span><span class="screen-reader-text">Twitter</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link youtube-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-youtube"></span><span class="screen-reader-text">YouTube</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link instagram-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="https://www.instagram.com/mehmetkocnettr/"><span class="tie-social-icon tie-icon-instagram"></span><span class="screen-reader-text">Instagram</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link whatsapp-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="https://api.whatsapp.com/send?phone=905444149065"><span class="tie-social-icon tie-icon-whatsapp"></span><span class="screen-reader-text">WhatsApp</span></a></li></ul> </div><!-- #mobile-social-icons /--> </div><!-- #mobile-container /--> <div id="slide-sidebar-widgets"> <div id="posts-list-widget-4" class="container-wrapper widget posts-list"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Popular Posts<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="widget-posts-list-wrapper"><div class="widget-posts-list-container posts-list-big-first has-first-big-post" ><ul class="posts-list-items widget-posts-wrapper"> <li class="widget-single-post-item widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="UFO Gaming Nedir? Kısa Bir Analiz." href="https://www.mehmetkoc.net.tr/ufo-gaming-nedir-kisa-bir-analiz/" class="post-thumb"><span class="post-cat-wrap"><span class="post-cat tie-cat-45">AltCoin</span></span><img width="390" height="220" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20390%20220'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="" decoding="async" title="resim - Mehmet KOÇ" data-lazy-src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2022/02/resim-390x220.jpg" /><noscript><img width="390" height="220" src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2022/02/resim-390x220.jpg" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="" decoding="async" title="resim - Mehmet KOÇ" /></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://www.mehmetkoc.net.tr/ufo-gaming-nedir-kisa-bir-analiz/">UFO Gaming Nedir? Kısa Bir Analiz.</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">16 Şubat 2022</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Gem Token – Gem Coin Nedir ?" href="https://www.mehmetkoc.net.tr/gem-token-gem-coin-nedir/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20220%20150'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="" decoding="async" title="resim - Mehmet KOÇ" data-lazy-src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2022/02/resim-220x150.jpg" /><noscript><img width="220" height="150" src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2022/02/resim-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="" decoding="async" title="resim - Mehmet KOÇ" /></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://www.mehmetkoc.net.tr/gem-token-gem-coin-nedir/">Gem Token – Gem Coin Nedir ?</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">3 Mart 2022</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Nasıl Sosyal Medya Uzmanı Olunur: Eksiksiz Bir Kılavuz" href="https://www.mehmetkoc.net.tr/sosyal-medya-uzmani/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20220%20150'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="" decoding="async" title="resim - Mehmet KOÇ" data-lazy-src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2022/02/resim-220x150.jpg" /><noscript><img width="220" height="150" src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2022/02/resim-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="" decoding="async" title="resim - Mehmet KOÇ" /></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://www.mehmetkoc.net.tr/sosyal-medya-uzmani/">Nasıl Sosyal Medya Uzmanı Olunur: Eksiksiz Bir Kılavuz</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">20 Kasım 2022</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Shopier Üyeliksiz Sipariş Takibi" href="https://www.mehmetkoc.net.tr/shopier-uyeliksiz-siparis-takibi/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20220%20150'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Shopier Üyeliksiz Sipariş Takibi" decoding="async" title="shopier-uyeliksiz-siparis-takibijpg - Mehmet KOÇ" data-lazy-src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2023/01/3769-shopier-uyeliksiz-siparis-takibi-220x150.jpg" /><noscript><img width="220" height="150" src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2023/01/3769-shopier-uyeliksiz-siparis-takibi-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Shopier Üyeliksiz Sipariş Takibi" decoding="async" title="shopier-uyeliksiz-siparis-takibijpg - Mehmet KOÇ" /></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://www.mehmetkoc.net.tr/shopier-uyeliksiz-siparis-takibi/">Shopier Üyeliksiz Sipariş Takibi</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">2 Ocak 2023</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Heiken-Ashi Smoothed İndikatörü Nedir ? Kullanımı" href="https://www.mehmetkoc.net.tr/heiken-ashi-smoothed-indikatoru-nedir-kullanimi/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20220%20150'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="" decoding="async" title="resim - Mehmet KOÇ" data-lazy-src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2022/02/resim-220x150.jpg" /><noscript><img width="220" height="150" src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/uploads/2022/02/resim-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="" decoding="async" title="resim - Mehmet KOÇ" /></noscript></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://www.mehmetkoc.net.tr/heiken-ashi-smoothed-indikatoru-nedir-kullanimi/">Heiken-Ashi Smoothed İndikatörü Nedir ? Kullanımı</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">9 Mart 2022</span> </div> </div> </li> </ul></div></div><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--><div id="posts-list-widget-5" class="container-wrapper widget posts-list"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Most Commented<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="widget-posts-list-wrapper"><div class="widget-posts-list-container timeline-widget" ><ul class="posts-list-items widget-posts-wrapper"> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://www.mehmetkoc.net.tr/sosyal-medya-uzmani/"> <span class="date meta-item tie-icon">20 Kasım 2022</span> <h3>Nasıl Sosyal Medya Uzmanı Olunur: Eksiksiz Bir Kılavuz</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://www.mehmetkoc.net.tr/dwell-ne-demek/"> <span class="date meta-item tie-icon">18 Ocak 2023</span> <h3>Dwell Ne Demek</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://www.mehmetkoc.net.tr/bitcoin-analiz-12-02-2022/"> <span class="date meta-item tie-icon">12 Şubat 2022</span> <h3>Bitcoin Analiz 12/02/2022</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://www.mehmetkoc.net.tr/brezilya-asgari-ucret/"> <span class="date meta-item tie-icon">13 Ocak 2023</span> <h3>Brezilya Asgari Ücret</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://www.mehmetkoc.net.tr/estonya-asgari-ucret/"> <span class="date meta-item tie-icon">18 Ocak 2023</span> <h3>Estonya Asgari Ücret</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://www.mehmetkoc.net.tr/asgari-ucret-2021-tablosu-agi-dahil/"> <span class="date meta-item tie-icon">19 Ocak 2023</span> <h3>Asgari Ücret 2021 Tablosu Agi Dahil</h3> </a> </li> </ul></div></div><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--><div id="comments_avatar-widget-1" class="container-wrapper widget recent-comments-widget"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Recent Comments<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><ul></ul><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div> </div><!-- .side-aside-wrapper /--> </aside><!-- .side-aside /--> </div><!-- #tie-container /--> </div><!-- .background-overlay /--> <div id="reading-position-indicator"></div><div id="autocomplete-suggestions" class="autocomplete-suggestions"></div><div id="is-scroller-outer"><div id="is-scroller"></div></div><div id="fb-root"></div> <div id="tie-popup-search-desktop" class="tie-popup tie-popup-search-wrap" style="display: none;"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Kapalı</span> </a> <div class="popup-search-wrap-inner"> <div class="live-search-parent pop-up-live-search" data-skin="live-search-popup" aria-label="Ara"> <form method="get" class="tie-popup-search-form" action="https://www.mehmetkoc.net.tr/"> <input class="tie-popup-search-input is-ajax-search" inputmode="search" type="text" name="s" title="Arama yap ..." autocomplete="off" placeholder="Yazın ve enter tuşuna basın" /> <button class="tie-popup-search-submit" type="submit"> <span class="tie-icon-search tie-search-icon" aria-hidden="true"></span> <span class="screen-reader-text">Arama yap ...</span> </button> </form> </div><!-- .pop-up-live-search /--> </div><!-- .popup-search-wrap-inner /--> </div><!-- .tie-popup-search-wrap /--> <div id="tie-popup-search-mobile" class="tie-popup tie-popup-search-wrap" style="display: none;"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Kapalı</span> </a> <div class="popup-search-wrap-inner"> <div class="live-search-parent pop-up-live-search" data-skin="live-search-popup" aria-label="Ara"> <form method="get" class="tie-popup-search-form" action="https://www.mehmetkoc.net.tr/"> <input class="tie-popup-search-input " inputmode="search" type="text" name="s" title="Arama yap ..." autocomplete="off" placeholder="Arama yap ..." /> <button class="tie-popup-search-submit" type="submit"> <span class="tie-icon-search tie-search-icon" aria-hidden="true"></span> <span class="screen-reader-text">Arama yap ...</span> </button> </form> </div><!-- .pop-up-live-search /--> </div><!-- .popup-search-wrap-inner /--> </div><!-- .tie-popup-search-wrap /--> <div id="tie-popup-login" class="tie-popup" style="display: none;"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Kapalı</span> </a> <div class="tie-popup-container"> <div class="container-wrapper"> <div class="widget login-widget"> <div class="widget-title the-global-title"> <div class="the-subtitle">Kayıt Ol <span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div> </div> <div class="widget-container"> <div class="login-form"> <form name="registerform" action="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-login.php" method="post"> <input type="text" name="log" title="Kullanıcı Adı" placeholder="Kullanıcı Adı"> <div class="pass-container"> <input type="password" name="pwd" title="Şifre" placeholder="Parola"> <a class="forget-text" href="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-login.php?action=lostpassword&redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.mehmetkoc.net.tr">Unuttunuz mu?</a> </div> <input type="hidden" name="redirect_to" value="/html-div-nedir/"/> <label for="rememberme" class="rememberme"> <input id="rememberme" name="rememberme" type="checkbox" checked="checked" value="forever" /> Beni hatırla </label> <button type="submit" class="button fullwidth login-submit">Kayıt Ol</button> </form> </div> </div><!-- .widget-container /--> </div><!-- .login-widget /--> </div><!-- .container-wrapper /--> </div><!-- .tie-popup-container /--> </div><!-- .tie-popup /--> <script type='text/javascript' src='https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/plugins/built-it-shortcodes/public/js/bootstrap.min.js?ver=1.0.0' id='bootstrap-js' defer></script> <script type='text/javascript' src='https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/plugins/built-it-shortcodes/public/js/magnific-popup.min.js?ver=1.0.0' id='magnific-popup-js' defer></script> <script type='text/javascript' src='https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/plugins/built-it-shortcodes/public/js/SmoothScroll.min.js?ver=1.0.0' id='SmoothScroll-js' defer></script> <script type='text/javascript' src='https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/plugins/built-it-shortcodes/public/js/swiper-bundle.min.js?ver=1.0.0' id='swiper-bundle.min-js' defer></script> <script type='text/javascript' src='https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/plugins/built-it-shortcodes/public/js/swiper.min.js?ver=1.0.0' id='swiper-js' defer></script> <script type='text/javascript' id='toc-front-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var tocplus = {"visibility_show":"G\u00f6ster","visibility_hide":"Gizle","width":"Auto"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/front.min.js?ver=2302' id='toc-front-js' defer></script> <script type='text/javascript' id='tie-scripts-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var tie = {"is_rtl":"","ajaxurl":"https:\/\/www.mehmetkoc.net.tr\/wp-admin\/admin-ajax.php","is_taqyeem_active":"1","is_sticky_video":"1","mobile_menu_top":"","mobile_menu_active":"area_1","mobile_menu_parent":"","lightbox_all":"true","lightbox_gallery":"true","lightbox_skin":"dark","lightbox_thumb":"horizontal","lightbox_arrows":"true","is_singular":"1","autoload_posts":"","reading_indicator":"true","lazyload":"","select_share":"true","select_share_twitter":"true","select_share_facebook":"true","select_share_linkedin":"true","select_share_email":"","facebook_app_id":"5303202981","twitter_username":"","responsive_tables":"true","ad_blocker_detector":"","sticky_behavior":"upwards","sticky_desktop":"true","sticky_mobile":"true","sticky_mobile_behavior":"default","ajax_loader":"<div class=\"loader-overlay\"><div class=\"spinner-circle\"><\/div><\/div>","type_to_search":"1","lang_no_results":"E\u015fle\u015fen Bir \u0130\u00e7erik Bulunamad\u0131!","sticky_share_mobile":"true","sticky_share_post":""}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/themes/jannah/assets/js/scripts.min.js?ver=5.4.10' id='tie-scripts-js' defer></script> <script id="tie-scripts-js-after" type="text/javascript"> jQuery.ajax({ type : "GET", url : "https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-admin/admin-ajax.php", data : "postviews_id=3898&action=tie_postviews", cache: !1, success: function( data ){ jQuery("#single-post-meta").find(".meta-views").html( data ); } }); </script> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/jannah/assets/ilightbox/lightbox.js?ver=1683231079' id='tie-js-ilightbox-js' defer></script> <script type='text/javascript' src='https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/themes/jannah/assets/js/sliders.min.js?ver=5.4.10' id='tie-js-sliders-js' defer></script> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/jannah/assets/js/shortcodes.js?ver=1683231079' id='tie-js-shortcodes-js' defer></script> <script type='text/javascript' src='https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/themes/jannah/assets/js/desktop.min.js?ver=5.4.10' id='tie-js-desktop-js' defer></script> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/jannah/assets/js/live-search.js?ver=1683231079' id='tie-js-livesearch-js' defer></script> <script type='text/javascript' src='https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/themes/jannah/assets/js/single.min.js?ver=5.4.10' id='tie-js-single-js' defer></script> <script type='text/javascript' src='https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.3.1' id='comment-reply-js' defer></script> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/cache/min/1/wp-content/plugins/massive-cryptocurrency-widgets/assets/public/js/socket.io.js?ver=1683231079' id='mcw-crypto-socket-io-js' defer></script> <!--[if lt IE 9]> <script type='text/javascript' src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/es5-shim/2.0.8/es5-shim.min.js?ver=2.0.8' id='mcw-crypto-es5-js'></script> <![endif]--> <script type='text/javascript' src='https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/plugins/massive-cryptocurrency-widgets/assets/public/js/selectize.min.js?ver=0.12.4' id='mcw-crypto-select-js' defer></script> <script type='text/javascript' id='mcw-crypto-common-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var mcw = {"url":"https:\/\/www.mehmetkoc.net.tr\/wp-content\/plugins\/massive-cryptocurrency-widgets\/","ajax_url":"https:\/\/www.mehmetkoc.net.tr\/wp-admin\/admin-ajax.php","currency_format":{"USD":{"iso":"USD","symbol":"$","position":"{symbol}{space}{price}","thousands_sep":",","decimals_sep":".","decimals":2},"EUR":{"iso":"EUR","symbol":"\u20ac","position":"{price}{space}{symbol}","thousands_sep":".","decimals_sep":",","decimals":2},"INR":{"iso":"INR","symbol":"\u20b9","position":"{symbol}{space}{price}","thousands_sep":",","decimals_sep":".","decimals":2}},"default_currency_format":{"iso":"USD","symbol":"","position":"{symbol}{price}","thousands_sep":",","decimals_sep":".","decimals":2},"text":{"previous":"Previous","next":"Next","lengthmenu":"Coins per page: _MENU_"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/plugins/massive-cryptocurrency-widgets/assets/public/js/common.min.js?ver=3.1.8' id='mcw-crypto-common-js' defer></script> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/jannah/assets/js/br-news.js?ver=1683231079' id='tie-js-breaking-js' defer></script> <script type="rocketlazyloadscript"> WebFontConfig ={ google:{ families: [ 'Poppins:600,regular:latin&display=swap' ] } }; (function(){ var wf = document.createElement('script'); wf.src = '//ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1/webfont.js'; wf.type = 'text/javascript'; wf.defer = 'true'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(wf, s); })(); </script> <script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type='text/javascript'> !function(t){"use strict";t.loadCSS||(t.loadCSS=function(){});var e=loadCSS.relpreload={};if(e.support=function(){var e;try{e=t.document.createElement("link").relList.supports("preload")}catch(t){e=!1}return function(){return e}}(),e.bindMediaToggle=function(t){var e=t.media||"all";function a(){t.addEventListener?t.removeEventListener("load",a):t.attachEvent&&t.detachEvent("onload",a),t.setAttribute("onload",null),t.media=e}t.addEventListener?t.addEventListener("load",a):t.attachEvent&&t.attachEvent("onload",a),setTimeout(function(){t.rel="stylesheet",t.media="only x"}),setTimeout(a,3e3)},e.poly=function(){if(!e.support())for(var a=t.document.getElementsByTagName("link"),n=0;n<a.length;n++){var o=a[n];"preload"!==o.rel||"style"!==o.getAttribute("as")||o.getAttribute("data-loadcss")||(o.setAttribute("data-loadcss",!0),e.bindMediaToggle(o))}},!e.support()){e.poly();var a=t.setInterval(e.poly,500);t.addEventListener?t.addEventListener("load",function(){e.poly(),t.clearInterval(a)}):t.attachEvent&&t.attachEvent("onload",function(){e.poly(),t.clearInterval(a)})}"undefined"!=typeof exports?exports.loadCSS=loadCSS:t.loadCSS=loadCSS}("undefined"!=typeof global?global:this); </script> <script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type='text/javascript'> var c = document.body.className; c = c.replace(/tie-no-js/, 'tie-js'); document.body.className = c; </script> <script>window.lazyLoadOptions=[{elements_selector:"img[data-lazy-src],.rocket-lazyload",data_src:"lazy-src",data_srcset:"lazy-srcset",data_sizes:"lazy-sizes",class_loading:"lazyloading",class_loaded:"lazyloaded",threshold:300,callback_loaded:function(element){if(element.tagName==="IFRAME"&&element.dataset.rocketLazyload=="fitvidscompatible"){if(element.classList.contains("lazyloaded")){if(typeof window.jQuery!="undefined"){if(jQuery.fn.fitVids){jQuery(element).parent().fitVids()}}}}}},{elements_selector:".rocket-lazyload",data_src:"lazy-src",data_srcset:"lazy-srcset",data_sizes:"lazy-sizes",class_loading:"lazyloading",class_loaded:"lazyloaded",threshold:300,}];window.addEventListener('LazyLoad::Initialized',function(e){var lazyLoadInstance=e.detail.instance;if(window.MutationObserver){var observer=new MutationObserver(function(mutations){var image_count=0;var iframe_count=0;var rocketlazy_count=0;mutations.forEach(function(mutation){for(var i=0;i<mutation.addedNodes.length;i++){if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName!=='function'){continue} if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName!=='function'){continue} images=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('img');is_image=mutation.addedNodes[i].tagName=="IMG";iframes=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('iframe');is_iframe=mutation.addedNodes[i].tagName=="IFRAME";rocket_lazy=mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName('rocket-lazyload');image_count+=images.length;iframe_count+=iframes.length;rocketlazy_count+=rocket_lazy.length;if(is_image){image_count+=1} if(is_iframe){iframe_count+=1}}});if(image_count>0||iframe_count>0||rocketlazy_count>0){lazyLoadInstance.update()}});var b=document.getElementsByTagName("body")[0];var config={childList:!0,subtree:!0};observer.observe(b,config)}},!1)</script><script data-no-minify="1" async src="https://www.mehmetkoc.net.tr/wp-content/plugins/wp-rocket/assets/js/lazyload/17.5/lazyload.min.js"></script> </body> </html> <!-- This website is like a Rocket, isn't it? Performance optimized by WP Rocket. Learn more: https://wp-rocket.me -->